Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W latach 2007/2008 została utworzona Sekcja Zapachowej Jakości Powietrza, działająca w ramach Studenckich Kół Naukowych „Technolog” i „Liga Ochrony Przyrody”. Tworzyli ją studenci wykazujący głębokie zainteresowanie tematyką olfaktometrii i dezodoryzacji, którą szerzy Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza. Z uwagi na duże zainteresowanie studentów, podjęto decyzję o przekształceniu Sekcji Zapachowej Jakości Powietrza w Koło Naukowe.


Koło Zapachowej Jakości Powietrza formalnie powstało w 2009 roku, obecnie jest jednym z najprężniej działających kół naukowych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Na swoim koncie ma wiele sukcesów oraz duży wkład w promocje zarówno Uczelni, jak
i samego Wydziału. Pod opieką naukową prof. dr hab. inż. Joanny Kośmider oraz mgr inż. Małgorzaty Friedrich z Pracowni zapachowej Jakości Powietrza studenci mają możliwość zapoznania się z najnowszymi technikami olfaktometrii i dezodoryzacji.


Wiedzę teoretyczną zdobytą w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza członkowie Koła wykorzystują w praktyce, wykonując pomiary olfaktometryczne w obiektach rzeczywistych (m.in. oczyszczalnie ścieków, zakłady przemysłowe, fermy hodowlane) oraz w ich otoczeniu. W zakres prac wchodzi m. in. oznaczanie emisji zapachowej czy skuteczności dezodoryzacji zgodnie z normą PN-EN 13725, tudzież pomiary terenowe  z zastosowaniem olfaktometru terenowego Nasal Ranger lub metody skalowania intensywności zapachu.Członkostwo w Kole Zapachowej Jakości Powietrza niesie ze sobą nie tylko obowiązki, ale także możliwość indywidualnego rozwoju, zarówno pod kontem poszerzania wiedzy jak i zdobywania nowych, ciekawych doświadczeń.